American Farming Global

American Farming mang đến cho chúng ta những gì chúng ta mong muốn trong trò chơi nông nghiệp: Thiết bị lớn, Cánh đồng rộng lớn và Những tòa nhà kiểu Mỹ, tất cả đều dựa trên Bản đồ Hoa Kỳ! Với sự xuất hiện của các Thương hiệu thực tế như Case IH, Versatile, Unverferth, Brent, Landoll, và nhiều thương hiệu khác!

Advertisements

Bên cạnh đó, trò chơi còn bao gồm các hoạt động chăn nuôi, từ Trại Bò/Bê, Khu chăn nuôi gia súc, Đẻ cho đến Lợn hoàn thiện và Trang trại Bò sữa lớn! Tất cả đều mở rộng trên hơn 1.000 mẫu Anh!