Forgotten Throne Global

Hãy bước vào một vương quốc nơi tiếng vang của quyền lực ngự trị, nơi những câu chuyện về vinh quang và ngai vàng vẫn còn đọng lại trong sâu thẳm của lịch sử chưa được kể. Trong “Forgotten Throne: The Dragon Odyssey“, bạn sẽ được gọi dậy từ bóng tối và nắm bắt vận mệnh đang chờ đợi.

Advertisements

Lựa chọn con đường riêng của bạn, tùy chỉnh nhà vô địch của mình và tập hợp một đội ngũ không thể đối địch được để khám phá một cuộc hành trình hoành tráng độc đáo. Dẫn dắt nhóm của bạn qua những cuộc giao tranh căng thẳng theo nhóm, nơi mỗi quyết định đều mang lại tác động sâu sắc.